Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt pn. Nowe Horyzonty, nr projektu POWR.01.05.01-00-0058, PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Klienci OPS mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach.
Rekrutacja będzie prowadzona w okresie LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021. Zajęcia rozpoczynają się od 03.01.2022 r.
Prosimy, aby osoby zainteresowane kontaktowały się telefonicznie pod nr tel. 887 788 606, gdzie uzyskają szczegółowe informacje i zostaną umówione na konkretny termin rozmowy rekrutacyjnej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje projekt socjalny

„ Przezwyciężyć przemoc w dobie pandemii”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że od października 2021 r. realizowany jest projekt socjalny „Przezwyciężyć przemoc w dobie pandemii” Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od października do grudnia 2021 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że zrealizował projekt socjalny pt. "Rodzina w dobie epidemii", który trwał od września do października 2021r.
Był on realizowany przez pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny i sfinansowany ze środków własnych gminy.
W ramach projektu odbyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich, skierowane do rodziców mieszkających na terenie miasta i gminy Ropczyce i objętych asystenturą. Udział w nich pomógł rodzicom lepiej zrozumieć emocje oraz potrzeby dzieci w dobie epidemii oraz wzmocnił ich w wypełnianiu funkcji wychowawczej. Był to również czas wymiany doświadczeń oraz planów na przyszłość.

W związku z obchodami Tygodnia Mediacji w dniach od 18-22 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Ropczycach ma zamiar włączyć się do tegorocznych obchodów.