Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 r. polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku osobom potrzebującym w szczególności:

 

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

 

logo aoon 2022 01

Gmina Ropczyce przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 134640,00 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r. realizował projekt socjalny „ Więcej mocy bez przemocy”. Projekt skierowany był do mieszkańców z terenu gminy Ropczyce, w tym m.in. do specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, osób zagrożonych problemem przemocy, dotkniętych przemocą bądź uwikłanych w sytuacje trudne, kryzysowe. Były to również osoby korzystające z różnych form wsparcia z tutejszego Ośrodka.

 

logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Gmina Ropczyce po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Całkowita wartość dofinansowania: 995 428,20 zł.