RODZINA WSPIERAJĄCA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

KIM JEST RODZINA WSPIERAJĄCA?

Rodzina wspierająca jest to rodzina lub osoba, która jest otwarta na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie opiekowania się i wychowywania dzieci w różnym wieku oraz pomagania w wypełnianiu i kształtowaniu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci
 • organizacji czasu rodziny, a w tym organizacji czasu wolnego dzieciom
 • opieki i wychowywania dzieci
 • spraw edukacyjnych dzieci – pomoc w nauce
 • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom
 • racjonalnego dysponowania budżetem
 • kształtowania i wypełniania ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ?

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka. Kandydat na rodzinę wspierającą:

 • nie może być skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • musi wypełniać obowiązek alimentacyjny, jeśli taki ma
 • nie może mieć odebranej lub ograniczonej władzy rodzicielskiej
 • nie może mieć kłopotów wychowawczych z własnymi dziećmi
 • musi mieć stałe źródło utrzymania
 • nie może być uzależniony od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Wszelkie pytania można kierować do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka 1 39-100 Ropczyce, e -mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 17 2218 494