Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach.
MGOPS w Ropczycach planuje przystąpić do realizacji zarówno Modułu I jak i Modułu II tego programu. Program adresowany jest do seniorów mieszkających w Gminie Ropczyce będących w wieku 65 lat i więcej, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno osoby starsze, które prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe, jak również mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia i opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Od 2022 roku obsługę programu „Rodzina 500 plus” zacznie przejmować ZUS.
Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć do ZUS-u.
MGOPS w Ropczycach będzie prowadziło postępowanie wszczęte na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. oraz będzie prowadziło sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. Do 31 maja 2022 r. będzie również realizowana wypłata świadczeń przyznanych na wnioski złożone przed 1 stycznia 2022r.