logo aoon 2022 01

logo aoon 2022 02

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

Gmina Ropczyce po raz trzeci zamierza przystąpić do programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024. Głównym celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 60 lat i więcej przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząc samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Więcej informacji na temat programu:https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach, ul. Krótka 1, telefon: 17 2218 494