niepelnosprawni

05 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to także Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Głównym celem tych obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w szkole, w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. To bardzo dobra okazja do wyrażenia naszej solidarności, a także zamanifestowania tolerancji i równouprawnienia, ponieważ niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka.

Niech ten Dzień będzie dla nas wszystkich okazją do refleksji nad tak fundamentalnymi prawami osób z niepełnosprawnościami jak: podmiotowość, godność oraz wolność.

Pamiętajmy!!!
Stosunek do osób z niepełnosprawnościami jest miarą naszego człowieczeństwa!!!

Wszystkim Osobom Niepełnosprawnym oraz ich bliskim życzymy dużo zdrowia, spokoju o bezpieczną przyszłość oraz aby otaczający świat był przyjazny i wyrozumiały. Życzymy również dużo pomyślności i wytrwałości w urzeczywistnianiu swoich marzeń oraz w przezwyciężaniu życiowych trudności.

Kierownik oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ropczycach