Na 30 kwietnia przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, który ma na celu uświadomienie wszystkim dorosłym jak szkodliwie i destrukcyjne jest stosowanie przemocy wobec dzieci. W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.

Pamiętajmy!!!! Przemoc wobec dzieci, a zwłaszcza ze strony najbliższych, tych, którzy powinni dziecko chronić, jest dla niego traumatycznym przeżyciem i może mieć destrukcyjny wpływ na całe jego życie. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie sygnałów, które mogą świadczyć o przemocy, reakcja otoczenia i zapewnienie pomocy specjalistów.

WIDZISZ – SŁYSZYSZ – REAGUJ !!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

  • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję pod nr tel. 997 lub 112
  • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka 1, tel.17/221-84-94. W Ośrodku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

przemoc dzieci